Tatlı Su Kullanımının Doğa ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Tatlı Su Kullanımının Doğa ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Tüm canlıların hayatta kalabilmesi için gerekli olan en önemli kaynaklardan biri de tatlı su kaynaklarımızdır. Susuz bir doğa düşünülemez. Kendi kendini imha eder. Ancak, insanoğlu hala bu sıkıntıların farkında değil. Tatlı su kaynaklarımız tarım ilaçları, gübreler, aşırı su tüketimi, ormanların imha edilmesi vb. bir çok tehdide maruz kalmaktadır. Önünü alamadığımız bir kentleşme yarışı içerisindeyiz. Orman arazilerimiz bir çok konut inşası için imha edilmektedir. Ağaçlar bizim yer altındaki suyumuzu koruyan muhafızlarımızdır. Ormanlar, çayırlar ve sulak alanlar doğanın su filtreleridir. Eğer, doğanın kalbini elinden alırsanız; doğanın içindeki tüm canlıların yok oluşunu izleyeceğiz. Erozyon kirliliğinin sularımıza akışını engellemeye yardımcı olurlar ve yağmur suyunun yavaşlatarak, yeraltı malzemelerine daha fazla su gönderirler. Her yıl 32 milyon dönümlük orman kaybediyoruz- bu her yıl bir çok su filtresi yok oluyor demektir. Daha kirli su, daha fazla su sıkıntısı ve kıtlık riski ile karşı karşıyayız .Tarımda kullanılan bitkilerin zarar görmesini engelleyen tarım ilaçları sadece böceklerimi öldürüyor? Tarım ilaçları havayla temas ediyor ve denizlerdeki canlıların kullandığı oksijene kadar dahil olur. Tatlı sularda yaşayan birçok habitatın zarar görmesi tüm ekosistemimizi etkiler. Bu size bahsettiğim zararlar sadece yüzde 1 lik kısmı kapsamaktadır. Bilinen 10000 tatlı su kaynağımızın 2000 den daha fazlası ciddi derecede tükeniyor ve kirleniyor. Su sıkıntı önümüzdeki on yıl içerisinde Dünya’daki çoğu insan için yaşamın bir gerçeği olacak. Bu tehditlerin bir kısmını sıralayabiliriz.

  1. Barajların ve su tahliye sistemlerinin oluşturulması balıkların göç etmesini engeller ve yaşam alanlarını bozar.
  2. İnsan kullanımı için su çekilmesi habitatları küçültür ve parçalar.
  3. Sulak alanların kalkınma için boşaltılması habitatların tükenmesine neden olur.
  4. Aşırı araştırma ve kirlilik yeraltı sularını tehdit eder.
  5. Egzotik türlerin işgali yerli hayvanlara ve bitkilere zarar verebilir.
  6. Küresel ısınma ve kuraklığı da beraberinde getirir.

Bu tehditleri ortadan kaldırmak için bazı çözüm yollarını kullanabilirsiniz.

  1. Baraj inşaatlarını kısıtlayın.
  2. Tarım ilaçlarında zehirli madde kullanımını azaltmak için teşvikler sağlayın.
  3. Korunan sulak alanları kurun.
  4. İnsan kullanımı için su çekilmesini düzenleyin.

sustainicum.at/files/projects/358/en/handouts/PlanBound_handout_the9Boundaries.pdf
nationalgeographic.com/environment/habitats/freshwater-threats
nature.org/ourinitiatives/habitats/riverslakes/protecting-clean-water-for-people-and-nature.xml

Yorum Yok

Yorum Yazın