İKLİM MODELLEME

Orta Asya, MENA, Avustralasya, Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs ve alt bölgeleri gibi bölgelerde iklimin geleceğini nasıl değiştireceğini değerlendirmek için yüksek çözünürlüklü bölgesel iklim modeli çıktıları üretiyoruz.

BİLİMSEL YAYINLAR

İklim değişikliği ve politikalarının etkileri hakkında disiplinler arası araştırmalar ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya gibi komşu bölgelerde ve içinde yaşadığımız coğrafyada bu araştırmaların uygulanması için literatürü destekleyici çalışmalar yürütüyoruz.

EĞİTİM

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim verilmesi, kamu ve özel sektörde ilgili birimlere bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi ve iklim değişikliği konusunda sürdürülebilir bir bilgi platformunun oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.

KONFERANSLAR

İklim değişikliği ve politikaları hakkında güncel bir veri tabanı oluşturulması, disiplinler arası araştırmalarda veri tabanının kullanılması, konferans ve seminerlerle ilgili kurum ve kişilerle bilgilerin paylaşılması ve bilgilerin yayınlara dönüştürülmesi için çalışıyoruz.

STRATEJİ DANIŞMANLIĞI

İklim değişikliğinin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya’daki etkileri hakkında iç görü sağlamayı ve yenilenebilir enerji, emisyon azaltımı, tarıma adaptasyon ve aşırı iklim olaylarının etki çalışmaları gibi alanlarda, politika belirleyicilere destek veriyoruz.

Bölge 8: Orta Asya sorumlusu

Bölge 9: Avustralasya katılımcısı

Bölge 13: Orta Doğu & Kuzey Afrika katılımcısı

4

sunucu

160

CPU

37

makale

2943

bardak kahve

5120

parça tamamlanan puzzle

TEHLİKELİ ALANDA OLAN GEZEGENSEL SINIRLAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Nüfüs artışı ile birlikte artan enerji ihtiyacının,kömür doğalgaz ve petrol kaynaklı karşılanması karbon salınımını arttırarak iklimin hızla değişmesine neden olur.

OZON KALINLIĞINDAKİ DEĞİŞİM

Havada bulunan zararlı gazlardan kaynaklanan ozon tabakasının incelmesi güneşten gelen zararlı ışınların ozon tabakasından daha kolay geçmesine neden olur.