Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) resmi olarak 2014 yılında kurulmuştur. Fizik, Çevre Bilimleri, Ekonomi, Coğrafya ve Turizm gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların çalıştığı iklimBU, iklim değişikliği ve politikalarının etkileri hakkında disiplinler arası araştırmalar ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya gibi komşu bölgelerde ve içinde yaşadığımız coğrafyada bu araştırmaların uygulanması için destekleyici çalışmalar yürütmektedir.

iklimBU, iklim değişikliğinin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya’da yer alan komşu ülkelerde ve içinde yaşadığımız coğrafyadaki etki ve riskleri hakkında iç görü sağlamayı ve yenilenebilir enerji, emisyon azaltımı, tarıma adaptasyon ve aşırı iklim olaylarının potansiyel etki çalışmaları gibi alanlarda, çözüm önerilerine katkıda bulunarak politika belirleyicilere bu öngörülerde destek vermeyi amaçlamaktadır.

iklimBU, CORDEX kapsamında Orta Asya, MENA ve Avustralasya bölgeleriyle ilgili araştırmalardan da sorumludur. iklimBU, Orta Asya, MENA, Avustralasya, Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs ve alt bölgeleri gibi bölgelerde iklimin geleceğini nasıl değiştireceğini değerlendirmek için yüksek çözünürlüklü bölgesel iklim modeli çıktıları üretmektedir. Ayrıca, bu iklim çıktıları iklim değişikliğinin tarım, turizm, su kaynakları, kuraklık, göç gibi sosyo-ekonomik faktörler üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanılmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak, iklimBU yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim verilmesi, iklim değişikliği ve politikaları konusunda ortak projelerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve işbirlikleri kurulması, kamu ve özel sektörde ilgili birimlere bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi ve iklim değişikliği ve iklim değişikliği riskleri konusunda sürdürülebilir bir bilgi platformunun oluşturulması ile literatüre katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, iklim değişikliği ve politikaları hakkında güncel bir veri tabanı oluşturulması, disiplinler arası araştırmalarda veri tabanının kullanılması, konferans ve seminerlerle ilgili kurum ve kişilerle bilgilerin paylaşılması ve bilgilerin yayınlara dönüştürülmesi, iklimBU’nun devam eden faaliyetleri arasındadır.

TARİHÇEMİZ

İklim Modellemesine Yöneliş

2006

Hem istatistiki yöntemler hem de doktoradan gelen termodinamik ve akışkanlar dinamiği yöntemlerindeki bilgisi Prof. Dr. Levent KURNAZ’ı iklim modellemesi alanına yöneltti. 2006 yılı sonrası artık KURNAZ iklim alanındaki çalışmalara ağırlık verdi ve Hamza ALTINSOY, Tuğba ÖZTÜRK ve Şükrü Murat CEBECİ hem doktorasına devam eden hem de iklim alanına kayan ilk öğrencilerİ oldu. Takip eden yıllarda ise iklim alanında yüksek lisansını tamamlayan ve doktoraya başlayan öğrencilere Tufan TURP, Nazan AN ve Kamil ÇÖLLÜ katıldı.

RegCM4.0

ICTP, Italy, 2010

Tahmin edildiği üzere her ne kadar temel bilgiye sahip olunsa da yeni bir alana geçmek çok uzun zaman alıyor. Bu nedenle altyapı eksikliklerimizi tamamladıktan sonra, ICTP’den (Trieste, İtalya) araştırmacıların eğitmen olarak yer aldığı ikişer haftalık iki yoğun çalıştayda iklim modellemesini öğrendik. Yine o sırada yeni çıkmış olan bölgesel iklim modeli RegCM4.0’ı öğrenmek için iki haftalığına ICTP’ deki eğitimlere katıldık. Eğitimler sonrası küresel ve bölgesel iklim modeli çalışabilecek ve iklim değişikliği etki çalışmaları yürütebilecek bir ekip oluştu. Bu ekipten Hamza ve Tuğba doktoralarını aldılar, Tufan ve Nazan doktorasını tamamlamak üzere. Kamil ise yeterliliğini geçerek tez çalışmasına başladı. Gruba yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımı devam etmekte, ekip genişleyerek sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

CORDEX

2010

2010 yılında ICTP’deki RegCM4.0 eğitimi sırasında CORDEX kavramı ile tanıştık. O noktaya kadar bölgesel iklim modelleri çalışanların ortaya çıkardıkları sorun herkesin istediği bölgeyi kendi istediği koordinatlarda çalışmasıydı. CORDEX ise bölgesel koordinatları belirleyip bu bölgesel model çıktılarını da toplu halde değerlendiren bir sistem oluşturuyordu. CORDEX bölgeleri ekrana yansıtılarak tanıtıldığında iki ilginç nokta ortaya çıktı. İlki Türkiye bir sürü bölgenin kesişme noktasında olmasına rağmen bizi anlamlı şekilde modelleyen herhangi bir CORDEX bölgesi yoktu. İkincisi de dünyadaki diğer bazı bölgeleri modelleyen kimse yoktu. Bu bölgelerden biri de ülkemizi de içine alan Orta Asya bölgesi idi. CORDEX projesi içerisinde biz Orta Asya bölgesinin sorumluluğunu aldık ve o bölgeyi grup olarak biz çalışıyoruz.

IPCC

2012

CORDEX projesi kapsamında ilk makalemiz 2012 yılında Climate Research dergisinde yayımlandı (https://doi.org/10.3354/cr01082). “Simulation of temperature and precipitation climatology for the Central Asia CORDEX domain using RegCM 4.0” makalesi tüm Orta Asya bölgesini içine alan ilk bölgesel iklim modellemesi çalışması olarak IPCC Beşinci Değerlendirme Raporu’nda (AR5) yer aldı.

iklimBU

2014

2014 yılında akademisyenlerin de desteğiyle resmi olarak Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) kuruldu. Merkez kurulumunda Levent KURNAZ’la birlikte Nazan AN, Tufan TURP ve Tuğba ÖZTÜRK etkin olarak rol aldılar. Merkezimiz, aramıza katılan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte Fizik, Çevre Bilimleri, Ekonomi, Coğrafya, Turizm ve Eğitim Bilimleri gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların çalıştığı, iklim değişikliği ve politikalarının etkileri hakkında disiplinler arası araştırmalar yapan ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya gibi komşu bölgelerde ve içinde yaşadığımız coğrafyada bu araştırmaların uygulanması için destekleyici çalışmalar yürüten bir merkez olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

ARAŞTIRMACILAR

Nazan An

Boğaziçi Üniversitesi
İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Nazan An

tufanturp

Boğaziçi Üniversitesi
İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Tufan Turp

ARAŞTIRMA ORTAKLARI

tugbaozturk

Işık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
Tuğba Öztürk

2016_cenk_demiroglu_ALDL0200

Umea Üniversitesi
Coğrafya Bölümü

Doç.Dr.
Cenk Demiroğlu

Doktora Sonrası Araştırmacı
aa

Uludağ Üniversitesi
Coğrafya Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah Akbaş

aytac_23

German Aerospace Center
Atmospheric Physics

Aytaç Paçal

Doktora Öğrencisi
Burcu Calda

Villanova University

Burcu Calda

Doktora Öğrencisi
ZekicanDemiralay_Foto

Ludwig-Maximilians-Universität
Meteorology

Zekican Demiralay

Yüksek Lisans Öğrencisi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ

index

Boğaziçi Üniversitesi
Fizik

Bora Örgen

Doktora Öğrencisi
mutlu

Boğaziçi Üniversitesi
Çevre Bilimleri Enstitüsü

Mutlu Tunç

Doktora Öğrencisi
ms

Boğaziçi Üniversitesi
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Merve Samancı

Yüksek Lisans Öğrencisi
eb

Boğaziçi Üniversitesi
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Elif Bayındır

Yüksek Lisans Öğrencisi
ya

Boğaziçi Üniversitesi
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Yağmur Akverdi

Yüksek Lisans Öğrencisi
20200206_193133

Boğaziçi Üniversitesi
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Emine Canbaz

Yüksek Lisans Öğrencisi

Esma Nur Çelik

Yüksek Lisans Öğrencisi

Senem Abak

Yüksek Lisans Öğrencisi

Ceren Zar

Yüksek Lisans Öğrencisi

Seray Özdemir

Yüksek Lisans Öğrencisi

Göktuğ Övren

Yüksek Lisans Öğrencisi

LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Emre Ertürk

Lisans Öğrencisi

Ecem Ocüşler

Lisans Öğrencisi

LABORATUVARIMIZ