Projeler

Devam Ediyor

 1. “Enhancing Awareness of Female Labor Force for Agricultural System in a Changing Climate”, Capacity Building in the Field of Climate Change in Turkey Grant Scheme (CCGS), Contracting Authority: Central Finance and Contracts Unit, Lead Applicant:Boğaziçi University, Co-Applicant: Rize Municipality, 15/09/2017- …
 2. “Sahraaltı Afrikası’nda İklim Değişikliği Analizi”
 3. İklim Değişikliği ve Üzüm Verimliliği: Ekin Büyüme Modeli
 4. İklim-risk (İklim Değişikliği Etkisinde Sürdürülebilir Sus Yönetimi İçin Hidrolojik Riskler ve Su Kalitesi Değişimi)

Sonuçlandı

 1. “Overall Assessment of the Turkish Mountains and Inventory of the Best Ski Sites”, Turkish Ski Federation & Compagnie des Alpes (CDA) Management, 22/02/2017 – 01.12.2017.
 2. “Türkiye Tarımında İklim Değişikliği Projeksiyonları: Ekstrem Risk Analizi, Ürün Deseni Üzerindeki Etkiler ve Otonom Adaptasyon Stratejileri”, TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 01/12/2016 – 01.09.2017.
 3. “Climate Change and Household Appliances”, Grant Programme under EVÜDP PIMS 4014 UNDP/GEF –Market Transformation of Energy Efficient Appliances in Turkey Project, Contracting Authority: United Nations Development Programme (UNDP), Beneficiary: Boğaziçi University, Partner: Green Thought Association, 01/02/2014 – 31/10/2014.
 4. “IPCC’nin Yeni Sera Gazı Senaryo Setleri Kullanılarak Türkiye”, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 01/07/2013 – 22/12/2014.
 5. İklim Değişikliğinin Akdeniz Havzası’na Olan Etkileri
 6. İklim Değişikliği Risklerine Karşı Kırılgan Ülkelerde Gelişimde Öncelik Verilmesi Gereken Alanlar
 7. Yüzey Cinslerindeki Değişikliklerin İklim Değişikliği Çerçevesinde Etkisi