İklim Değişikliği ve Kuşlar

İklim Değişikliği ve Kuşlar

İklim değişikliği ekosistemler ve canlı türleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kuşlar iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenen türler arasındadır. İklim değişikliğiyle birlikte hava koşularının değişkenliğinin ve aşırı iklim olaylarının artması kuşları doğrudan etkilemektedir. İklim değişikliği kuşlar üzerindeki etkisini göç ve üreme zamanlarında, performanslarında, kolonideki kuş sayısında değişikliğe sebep olarak göstermektedir (Walther  et al. 2002, Parmesan  &  Yohe  2003,  Root  et al. 2003). Örneğin, 63 yıllık veriye dayanan bir araştırma Kanada’daki 96 göçmen kuş türünün 27’sinin göç zamanlarının önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir (Nature Canada, 2018).  Bu değişim genellikle bahar aylarında havaların erken ısınmasına bağlı kuşların erken göç etmesiyle kendini göstermektedir.  Isınmanın kuşlar üzerindeki bir diğer etkisi de erken yumurtlamalarıdır. Baharın gelmesiyle birlikte çoğu kuş türü üremek için yumurta bırakır ve kuluçkaya yatar. Fakat hava koşulları, ve çevrenin sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak yumurtanın mevsimselliği değişebilmektedir. Örneğin, havanın ısınmasıyla birlikte erken yumurtlayan bir kuş yumurtladığı dönemde -yumurtalarından uzun süre ayrı kalamayacağı için- av bulmakta zorlanabilir. Öte yandan, kuşların besin ağındaki değişimler de kuşların göç zamanlarını ve üreme dönemlerini etkilemektedir. Örneğin, kuşların beslendiği bir böcek türünün iklim değişikliğine bağlı üreme dönemi değişirse, bu durum kuşların davranışları üzerinde değişimlere sebep olabilmektedir.

 

Referanslar

Nature Canada. (2018, November 30). How climate change is affecting birds. Nature Canada. Retrieved January 15, 2022, from https://naturecanada.ca/discover-nature/about-our-birds/how-climate-change-is-affecting-birds/

Parmesan, C. & Yohe, G.2003. A globally coherent fingerprint of  climate  change  impacts  across  natural  systems. Nature421: 37–42.

Root, T.L., Price, J.T., Hall, K.R., Schneider, S.H., Rosenzweig, C.& Pounds, A.J.2003. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature421: 57–60.

Walther, G.-R., Post, E., Convey, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee,  T.J.C.,  Fremont,  J.-M.,  Hoegh-Guldberg, O. & Bairlein,  F.2002.  Ecological  responses  to  recent  climate change. Nature416: 389 – 395.

Yorum Yok

Sorry, the comment form is closed at this time.